GD Oljor

AD BLUE

För att klara de skärpta kraven på avgasutsläpp i Europa, har de flesta lastbils-, och busstillverkarna valt s.k. SCR-system.
För att dessa system ska fungera krävs att AdBlue doseras in i avgaserna innan de passerar igenom katalysatorn.

SCR-systemen där AdBlue används är mycket känsliga för föroreningar och det finns en mängd tillverkare av denna produkt.
De flesta fordonstillverkare betalar inte ut någon garanti om du har använt AdBlue av låg kvalitet eller en vätska som har modifierats på fel sätt.

Vi har därför valt att sälja AdBlue produkten AIR1 från Yara.
Yara är världens största producent av AdBlue och erbjuder en kvalitetssäkrad produkt, tillverkad enligt standarden ISO 22241.

Mer information och säkerhetsdatablad på >Yaras hemsida

AKTUELLT
Inga artiklar finns för närvarande upplagda
GÄSTRIKE-DALA OLJOR AB
Box 49, 791 21 FALUN

Besöksadress:
Ingarvsvägen 3, 791 77 FALUN

Tel 023-174 10
Fax 023-188 67

info@gdoljor.se