GD Oljor

CISTERNKONTROLL

Alla oljetankar blir med åren utsatta för olika angrepp. Ståltankar rostar och rosten bildar avlagringar på botten av tanken. Plasttankar kan ta skada av t.ex. marksättning eller tjälskjutning. Det är innehavaren av cisternen som bär ansvaret för de skador som en läckande cistern orsakar.

Genom våra samarbetspartners kan vi erbjuda t.ex. cisternkontroll, tankrengöring och efterkontroll. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Kontrollera själv om din tank innehåller vatten
Med hjälp av en tub vattenpasta kontrollerar du snabbt och enkelt om din tank/cistern innehåller vatten. Ring eller maila oss, så skickar vi en tub och instruktioner om hur den används.

AKTUELLT
Inga artiklar finns för närvarande upplagda
GÄSTRIKE-DALA OLJOR AB
Box 49, 791 21 FALUN

Besöksadress:
Ingarvsvägen 3, 791 77 FALUN

Tel 023-174 10
Fax 023-188 67

info@gdoljor.se