CISTERNKONTROLL

Alla oljetankar blir med åren utsatta för olika angrepp. Ståltankar rostar och rosten bildar avlagringar på botten av tanken. Plasttankar kan ta skada av t.ex. marksättning eller tjälskjutning. Det är innehavaren av cisternen som bär ansvaret för de skador som en läckande cistern orsakar.

Genom våra samarbetspartners kan vi erbjuda t.ex. cisternkontroll, tankrengöring och efterkontroll. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Kontrollera själv om din tank innehåller vatten
Med hjälp av en tub vattenpasta kontrollerar du snabbt och enkelt om din tank/cistern innehåller vatten. Ring eller maila oss, så skickar vi en tub och instruktioner om hur den används.

AKTUELLT

Skaffa GD Oljors Tankkort

Hos oss kan du tanka Diesel, HVO, AdBlue, Spolarvätska och Alkylat Bensin.
Här kan du ansöka om GD Oljors tankkort.