AdBlue

För att klara de skärpta kraven på avgasutsläpp i Europa, har de flesta lastbils-, och busstillverkarna valt s.k. SCR-system.
För att dessa system ska fungera krävs att AdBlue doseras in i avgaserna innan de passerar igenom katalysatorn.

SCR-systemen där AdBlue används är mycket känsliga för föroreningar och det finns en mängd tillverkare av denna produkt.
De flesta fordonstillverkare betalar inte ut någon garanti om du har använt AdBlue av låg kvalitet eller en vätska som har modifierats på fel sätt.

Vi har därför valt att sälja en kvalitetssäkrad produkt, tillverkad enligt standarden ISO 22241.

Mer information och säkerhetsdatablad på Swed Handlings hemsida

AKTUELLT

Skaffa GD Oljors Tankkort

Hos oss kan du tanka Diesel, HVO, AdBlue, Spolarvätska och Alkylat Bensin.
Här kan du ansöka om GD Oljors tankkort.