ELDNINGSOLJA

Hos oss kan du köpa villaolja i tre olika kvaliteter.

Eldningsolja E10
En olja av inomhuskvalitet med låg svavelhalt som används till uppvärmning. Omgivande temperatur skall inte understiga 0°C. Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500ppm. 

Eldningsolja E32
En olja av utomhuskvalitet med låg svavelhalt. Omgivande temperatur skall inte understiga -22°C under längre tid. Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500ppm. 

Eldningsolja 1 Minima
Avsedd för små till medelstora värmeanläggningar. Omgivande temperatur skall inte understiga -30°C under längre tid. Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500ppm. 

Mer information och säkerhetsdatablad på Preems hemsida

AKTUELLT

Skaffa GD Oljors Tankkort

Hos oss kan du tanka Diesel, HVO, AdBlue, Spolarvätska och Alkylat Bensin.
Här kan du ansöka om GD Oljors tankkort.