DIESEL

ACP Diesel MK1 med RME
ACP (Active Cleaning Power) diesel är lämplig för både lätta och tunga dieselmotorer, den klarar de allt hårdare kraven som ställs på fordonens utsläpp av avgasemissioner. Den ger renare motor, sänker bränsleförbrukningen och motverkar rostbildning.

ACP Diesel MK1 utan RME
Samma som ovan dock utan RME (raps) inblandning, en så kallad blank diesel. Lämplig vid längre lagringstider.

ACP Diesel MK1 utan RME (färgad)
Färgad diesel är lågskattad och får endast användas för stationära dieselmotorer, fartyg i kommersiell drift och lok.

Evolution Diesel
Preem Evolution Diesel med förnybart innehåll kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel. Den har samma effekt och samma pris som vanlig standarddiesel. Preem Evolution Diesel innehåller delvis tallolja, en restprodukt från Svenska skogen. Minskar koldioxidutsläppen jämfört med helt fossil diesel. 

Mer information och säkerhetsdatablad på Preems hemsida

AKTUELLT

Skaffa GD Oljors Tankkort

Hos oss kan du tanka Diesel, HVO, AdBlue, Spolarvätska och Alkylat Bensin.
Här kan du ansöka om GD Oljors tankkort.