Cookies

På vissa delar av vår webbplats används cookies för att ge dig som besökare tillgång till extra funktioner exempelvis möjlighet att spara lösenord. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.
Mer information om cookies och hur du undviker dem finns att tillgå på Post- och telestyrelsens webbplats.

 

GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj 2018. Det är viktigt för oss på GD-Oljor att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den nya lagen innebär att du som kund har en antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa ett registerutdrag med dina personuppgifter. Vill du veta mer? Kontakta oss på telefon 023-174 10 och fråga efter Anders Sättlin eller Cecilia Norin. Du kan även maila oss på info@gdoljor.se